Röda Sten Konsthall

Illustrationer/kollage, thumbnailbilder till programsidan för Ung&Skapande för Röda Stens Konsthalls webbsida. Bilden anspelar på dagens tema och ska inspirera och locka fler ungdomar till eventen, som leds av konstpedagoger och inbjudna gäster.