Illustrationer/kollage, thumbnailbilder till programsidan för Ung&Skapande på Röda Sten Konsthalls webbsida

Bilden anspelar på dagens tema och ska inspirera och locka fler ungdomar till eventen, som leds av konstpedagoger och inbjudna gäster.